A- A A+

Wydział Fizyki i Astronomii

Adres

Wydział Fizyki i Astronomii

ul. Prof. Z. Szafrana 4a

65-516 Zielona Góra

tel.: 68 328 28 78

fax: 68 328 28 80

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla studentów

 Informuję, że zgodnie z § 6 ust. 2 Zarządzenia Rektora nr 126 w sprawie organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 związanej z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 wszystkie zajęcia na kierunkach fizyka, fizyka medyczna oraz astronomia bedą prowadzone bezpośrednio na terenie Uczelni.

Dziekan Wydzialu Fizyki i Astronomii UZ
prof. dr hab. Andrzej Drzewiński

 

MOST - rekrutacja na semestr zimowy

 


 

 

Nasi partnerzy w programie Erasmus+

Biuro Karier

Numer projektu Tytuł Kierownik projektu Kwota przyznana Okres realizacji
PROJEKTY MNiSW i NCN
UMO-2016/21/N
/ST1/02477
Metoda bezpośrednia dedykowana poszukiwaniu całek pierwszych jednorodnych układów hamiltonowskich Dr
Wojciech Szumiński
77 000
20.03.2017
- 19.03.2020
UMO-2015/17/N
/ST9/01288
Dyski akrecyjne w mało-masywnych układach rentgenowskich mgr
Mateusz Wiśniewicz
84 040
17.03.2016
-16.03.2018
UMO-2015/17/N
/ST9/01605
Wpływ różniczkowej rotacji na masę maksymalną gwiazd kwarkowych mgr
Magdalena Szkudlarek
46 747
17.03.2016
-16.03.2017
UMO-2014/14/M
/ST9/00707
Udział Polski w projekcie Advanced Virgo dr hab.
Dorota Rosińska,
prof. UZ
247 520
03.06.2015
-02.06.2018
0160/IP3/2015/73 Systematyczna analiza własności najcięższych jąder atomowych. dr
Piotr Jachimowicz
55 200
24.02.2015
-23.02.2017
UMO-2014/13/B
/ST9/00570
Gorąca plazma w akrecji: pogłębiona diagnoza oparta o obserwacje w zakresie X i gamma. dr hab.
Piotr Lubiński,
prof. UZ
708 300
28.01.2015
-27.09.2018
UMO-2013/11/B
/ST1/03067
Geometria układu kwantowego a jego własności spektralne; analiza wybranych modeli dr
Sylwia Kondej
90 700
09.09.2014
-08.02.2017
UMO-2013/09/B
/ST1/04130
Zastosowanie różniczkowej teorii Galois do badania całkowalności nieliniowych układów dynamicznych. dr hab.
Maria Przybylska,
prof. UZ
347 370
20.02.2014
-19.02.2017
UMO-2013/09/B
/ST9/02177
Widma typu GPS w magnetarach i pulsarach - wpływ własności ośrodka międzygwiazdowego na promieniowanie radiowe. dr hab.
Jarosław Kijak,
prof. UZ
419 100
11.03.2014
-10.03.2017
UMO-2012/05/B
/ST9/03924
Zagadka mechanizmu promieniowania radiowego pulsarów. prof. dr hab.
Giorgi Melikidze
914 400
05.03.2013
-04.07.2016
UMO-2012/07/D
/ST9/02785
Opracowanie i analiza kosmologiczna katalogu galaktyk z całego nieba na podstawie przeglądu satelitarnego WISE. dr
Maciej Bilicki
499 800
28.08.2013
-27.08.2018
2011/03/N/ST9
/00669
Radio magnetary: niedipolowe pole magnetyczne gwiazd neutronowych a fizyka promieniowania magnetarów. mgr
Andrzej Szary
34 400
26.09.2012
-25.03.2014
2011/03/D/ST9
/00656
Polarymetryczne obserwacje białych karłów typu DC oraz masywnych układów rentgenowskich z gwiazdami Be. dr
Agnieszka Słowikowska
299 880
08.10.2012
-07.10.2015
IP2010 013570 Własności i opis ciężkich jąder atomowych. mgr
Piotr Jachimowicz
90 000
27.12.2010
-31.12.2011
IP2010 001170 Zbadanie wpływu anizotropii jednojonowej przy niewspółliniowych osiach łatwych na własności magnetyczne łańcuchowych związków ziem rzadkich. dr inż.
Artur Barasiński
48 000
27.12.2010
-31.12.2011
IP2010 050870 Modelowanie procesu translokacji średniej długości łańcuchów polimerowych przez membrany biologiczne: wielkoskalowe problemy obliczeniowe. mgr
Sebastian Żurek
100 000
27.12.2010
-31.12.2011
N N202 195 240 Zastosowanie miar bazujących na korelacjach międzymodowych w badanich chaosu kwantowego. dr hab.
Wiesław Leoński,
prof. UZ
41 640
11.04.2011
-10.04.2012
N N203 406 239 Analiza pulsów pojedynczych w pulsarach radiowych na wysokich częstotliwościach obserwacyjnych. dr hab.
Jarosław Kijak,
prof. UZ
82 800
16.09.2010
-31.12.2012
N N203 511 238 Gwiazdy neutronowe i czarne dziury jako źródła promieniowania grawitacyjnego. dr hab.
Dorota Rosińska,
prof. UZ
369 900
07.04.2010
-31.07.2013
N N202 2901 38 Modelowanie własności magnetycznych łańcuchowych związków metaloorganicznych o niewspółliniowych osiach łatwych. prof. dr hab.
Andrzej Drzewiński
36 000
16.03.2010
-28.02.2011
(wg umowy),
27.09.2010
(rzeczywisty)
N N203 3919 34 Spektralne własności promieniowania radiowego pulsarów. dr hab.
Jarosław Kijak,
prof. UZ
364 300
05.06.2008
-04.06.2011
N203 021 32/2993 Analiza efektów geometrycznych promieniowania radiowego pulsarów. dr hab.
Jarosław Kijak,
prof. UZ
66 000
25.04.2007
-24.04.2010
(wg umowy),
30.06.2009
(rzeczywisty)
N N202 2126 33 Zastosowanie różniczkowej teorii Galois do badania nieliniowych równań fizyki. prof. dr hab.
Andrzej Maciejewski
222 950
11.10.2007
-10.10.2010
N N203 2738 33 Radiowe i rentgenowskie  promieniowanie związane z obszarem wysokiego napięcia nad czapą polarną pulsarów. prof. dr hab.
Janusz Gil
345 800
22.10.2007
-21.10.2010
1 P03D 005 30 Gwiazdy neutronowe jako źródła fal grawitacyjnych. dr hab.
Dorota Rosińska,
prof. UZ
294 800
26.06.2006
-25.06.2009
1 P03D 015 29 Symulacje Monte Carlo promieniowania pulsarów. prof. dr hab.
Janusz Gil
50 000
01.12.2005
-30.11.2008
1P03D02926 Poszukiwanie mechanizmu promieniowania radiowego pulsarów: od danych obserwacyjnych do modeli teoretycznych. prof dr hab.
Janusz Gil
440 000
23.04.2004
-22.04.2007
2P03D01424 Nieliniowe rezonanse dysków akrecyjnych w silnym polu grawitacyjnym. prof. dr hab. Włodimierz Kluźniak 114 000
20.05.2003
-19.05.2006
3P03D00122 Globalna dynamika pozasłonecznych układów planetarnych. prof. dr hab.
Andrzej Maciejewski
203 800
01.03.2002
-28.02.2005
PROJEKTY BADAWCZE (CELOWE)
100/UD/SKILLS/2015 Nagroda przyznana w konkursie eNgage w ramach projektu SKILLS dr
Agnieszka Słowikowska
45 000
14.04.2015
-30.06.2016
UMO-2013/01
/ASPERA/ST9/00001
Współpraca, badania i rozwój na rzecz Teleskopu Einsteina w ramach konkursu PER ASPERA AD ASTRA dr hab.
Dorota Rosińska,
prof. UZ
56 607
04.06.2013
-03.06.2017
STYPENDIUM MNISW Stypendium dr
Agnieszka Słowikowska
137 880
30.11.2011
-31.10.2014
POMOST (FNP) Numerical tools for astrophysics of compact objects dr hab.
Dorota Rosińska,
prof. UZ
326 660
01.03.2013
-30.06.2015
COMPSTAR-POL Projekt COMPSTAR-POL realizowany przez CAMK Warszawa dr hab.
Dorota Rosińska,
prof. UZ
105 000
01.01.2011
-31.12.2012
F 4/07/P/2011 Prowadzenie badań naukowych w ramach programu FOCUS FNP - przedłużenie. dr hab.
Dorota Rosińska,
prof. UZ
160 000
01.07.2011
-30.06.2013
FOCUS NR 4/2007 Astrofizyczne źródła fal grawitacyjnych w ramach programu FOCUS FNP. dr hab.
Dorota Rosińska,
prof. UZ
240 000
21.03.2008
-20.03.2011
FOCUS GRANTY 4/07/2008 Dofinansowanie zakupu klastra komputerowego, wykonanie sieci komupterowej oraz klimatyzacji dr hab.
Dorota Rosińska,
prof. UZ
480 000
05.05.2009
-22.12.2011
HOM/2009/11B
Aneks 1
Prowadzenie badań naukowych w ramach programu POWROTY (Homing) FNP przedłużenie dr
Agnieszka Słowikowska
46 000
19.10.2011
-19.10.2012
HOM/2009/11B Prowadzenie badań naukowych w ramach programu POWROTY (Homing) FNP. dr
Agnieszka Słowikowska
92 000
19.10.2009
-18.10.2011
623/N-VIRGO/09/2010 Uczestnictwo zespołu POLGRAW w obserwatorium fal grawitacyjnych VIRGO dr hab.
Dorota Rosińska,
prof. UZ
150 920
22.12.2009
-21.06.2014
Umowa kontraktowa
do umowy o utworzeniu
sieci naukowej
pt. Polska Sieć
Astrofizyki Cząstek
Skoordynowane obserwacje obiektów astronomicznych z wykorzystaniem promieniowania o różnych energiach. prof. dr hab.
Giorgi Melikidze
20 000
28.11.2008
-01.07.2009
INTAS Ref. Nr
06-1000017-9258
Co-operation agreement Collaborative Call with the South Caucasian Republiks 2006. prof. dr hab.
Giorgi Melikidze
10 000
01.02.2007
-31.01.2009
PROJEKTY UE
Grant agreement
no. 289240
Astrodynamics Networks - ASTRONET II prof. dr hab.
AndrzejMaciejewski
196 062,00
01.01.2012
-31.12.2015
DS/1372/2/W7
/ŚK/2013
System wizualizacji orbit sztucznych satelitów Ziemi oraz trajektorii sond kosmicznych w Układzie Słonecznym" (Ścieżki Kopernika) prof. dr
Krzysztof Stasiewicz
195 000,00
01.07.2013
-31.12.2014
UDA-POKL.
09.01.02-08-087/09-00
Otwarte Warsztaty Komputerowe dr
Marcin Kośmider
240 657,73
01.09.2009
-31.08.2010
UDA-POKL.
04.01.01-00-041/09-00
Unowocześnienie programów, poprawa jakości kształcenia oraz otwarcie nowej specjalności ekofizyka na kierunku fizyka w UZ. dr
Tomasz Masłowski
587 308,74
01.09.2009
-30.09.2012
PERG05-GA
-2009-249168
Probing models of pulsars through multi wavelength observations. Grant Reintegracyjny w ramach 7 Programu Ramowego. dr
Agnieszka Słowikowska
45 000
01.10.2009
-30.09.2012

 

 

Kalendarz naboru wniosków grantowych

Kalendarz naboru wniosków grantowych

Współpraca naukowa Wydziału w latach 2016-2020

Kalendarz wiadomości

październik 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Logowanie