A- A A+

Wydział Fizyki i Astronomii

Adres

Wydział Fizyki i Astronomii

ul. Prof. Z. Szafrana 4a

65-516 Zielona Góra

tel.: 68 328 28 78

fax: 68 328 28 80

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla studentów

Informacja o zajęciach, które nie mogą być  zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: (aktualizacja)
Fizyka
Fizyka medyczna
Astronomia

MOST - rekrutacja na semestr zimowy

 


 

 

Nasi partnerzy w programie Erasmus+

Biuro Karier

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Celem Wydziałowej Komisji jest zapewnianie, doskonalenie, promocja i kontrola jakości kształcenia na Wydziale. Jej główne zadania:

 1. wdrażanie ogólnouczelnianych procedur, opracowanych przez Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia, służących zapewnianiu jakości kształcenia na kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich oraz studiach podyplomowych prowadzonych na wydziale,
 2. analiza i opiniowanie programów kształcenia i projektów nowych programów kształcenia, w zakresie ich zgodności z misją i strategią uczelni oraz wydziału a także z wymaganiami wynikającymi z powszechnie obowiązujących i wewnętrznych przepisów prawa,
 3. analizowanie wyników oceny jakości kształcenia, w tym: różnych form weryfikowania efektów kształcenia osiąganych przez studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; ewaluacji dokonywanej przez studentów, doktorantówi słuchaczy studiów podyplomowych; monitorowania karier absolwentówwydziału,
 4. rekomendowanie dziekanowi działań podnoszących jakość kształcenia na wydziale oraz monitirowanie wykonania tych działań.

Nadzór nad pracami Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia sprawuje Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia zgodnie z poniższym schematem.

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia

Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 1. dr hab. Jarosław KIJAK, prof. UZ (przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, przedstawiciel Wydziału w Uczelnianym Zespole ds. Zapewniania Jakości Kształcenia)
 2. prof. dr hab.Wiesław LEOŃSKI, prof. UZ (członek komisji)
 3. dr hab. Mirosław DUDEK, prof. UZ (członek komisji)
 4. dr hab. Piotr LUBIŃSKI, prof. UZ (członek komisji)
 5. dr hab. Maria PRZYBYLSKA, prof. UZ (przedstawiciel Wydziału w Uczelnianym Zespole ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia)
 6. dr hab. Wojciech LEWANDOWSKI (członek komisji)
 7. dr Marcin KOŚMIDER (członek komisji)
 8. mgr Wiktor WOLAK (przedstawiciel doktorantów)
 9. Bartosz BICZUK (przedstawiciel studentów)

---------------------------------------------------------------------------------------

Raporty Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

---------------------------------------------------------------------------------------

2017/2018
Zestawienie wyników ankiet prowadzących zajecia
Zestawienie średnich ocen uzyskanych przez pracowników na poszczególnych Wydziałach
Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Fizyki i Sstronomii

2016/2017
Zestawienie średnich ocen uzyskanych przez pracowników na poszczególnych Wydziałach

2015/2016
Zestawienie wyników ankiet prowadzących zajecia
Zestawienie średnich ocen uzyskanych przez pracowników na poszczególnych Wydziałach

2012/2013
Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Fizyki i Astronomii