Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila

Głównymi tematami, którymi zajmuje się Instytut są: obserwacje, teoria i
modelowanie promieniowania radiowego i rentgenowskiego pulsarów;
gwiazdy neutronowe, gwiazdy dziwne i czarne dziury; fizyka i astrofizyka
plazmowa; teoria względności; modelowanie astrofizycznych sygnalow fal
grawitacyjnych; mechanika nieba i poszukiwania planet; astronomia
pozagalaktyczna i kosmologia; modelowanie ekstynkcji międzygwiazdowej
oraz fizyka matematyczna. http://www.ia.uz.zgora.pl/

Nazwa użytkownika