UprawnieniaUPRAWNIENIA

Decyzja Nr pisma BCK–V-U-dr hab-344/16 Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 21 marca 2016 roku Wydziałowi Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka.

Decyzja Nr pisma BCK–V-U-dr hab.451/12. Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 26 listopada 2012 roku Wydziałowi Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie astronomia.

Decyzja Nr pisma BCK – Org. – 16/2010 . Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 31 maja 2010 roku Wydziałowi Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki.

Pismo Nr BCK–V-U/dr-60/05. Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 31 maja 2005 roku Wydziałowi Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk fizycznych w dyscyplinie astronomia.

Decyzja Nr pisma BCK–V-U-1580/01. Centralna Komisja do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 24 marca 2003 roku Instytutowi Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka.


SKŁAD RADY NAUKOWEJ

Członkowie z tytułem naukowym profesora

 1. prof. dr hab. Andrzej DRZEWIŃSKI       
 2. prof. dr hab. Andrzej MACIEJEWSKI    
 3. prof. dr hab. Giorgi MELIKIDZE    
 4. prof. dr hab. Piotr ROZMEJ    
 5. prof. dr Krzysztof STASIEWICZ    

Członkowie ze stopniem naukowym doktora habilitowanego

 1. dr hab. Van CAO LONG, prof. UZ    
 2. dr hab. Mirosław DUDEK, prof. UZ    
 3. dr hab. Ulrich GEPPERT, prof. UZ    
 4. dr hab. Jarosław KIJAK, prof. UZ     
 5. dr hab. Wiesław LEOŃSKI, prof. UZ    
 6. dr hab. Piotr LUBIŃSKI, prof. UZ    
 7. dr hab. Anatol NOWICKI, prof. UZ     
 8. dr hab. Bohdan PADLYAK, prof. UZ    
 9. dr hab. Jarosław PISKORSKI, prof. UZ
 10. dr hab. Maria PRZYBYLSKA, prof. UZ    
 11. dr hab. Dorota ROSIŃSKA, prof. UZ    
 12. dr hab. Krzysztof URBANOWSKI, prof. UZ

Materiały rady naukowej

Nazwa użytkownika