Kategoryzacja

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) w  ramach ostatniej, przeprowadzonej w 2013 r., kompleksowej oceny parametrycznej polskich jednostek naukowych przyznał Wydziałowi Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego kategorię A (poziom bardzo dobry). Nasz wydział uplasował się na  ósmym miejscu w Polsce w grupie jednostek jednorodnych, tzn. innych wydziałów fizyki, fizyki i astronomii lub fizyki i informatyki.

Zastosowane kryteria oceny to:

  • Kryterium I (osiągnięcia naukowe i twórcze),
  • Kryterium II (potencjał naukowy),
  • Kryterium III (materialne efekty działalności naukowej),
  • Kryterium IV (pozostałe efekty działalności naukowej).

Pełne informacje dostępne są na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem':

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-o-wynikach-kompleksowej-oceny-dzialalnosci-naukowej-lub-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych.html

Warto podkreślić, że w rankingu osiągnięć naukowych (Kryterium I)  uplasowaliśmy się na 4 miejscu w kraju za  Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego i  Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.Aby zobaczyć graficzne przedstawienie klasyfikacji generalnej i klasyfikacji ze względu na poszczególne kryteria kliknij tutaj.

Nazwa użytkownika