Regulaminy

W załącznikach poniżej znajdują się
Regulamin Organizacyjny – Załącznik do uchwały nr 28 Rady Wydziału Fizyki i Astronomii z dn. 15.01.2013 r.
Regulamin Obrad Rady Wydziału – załącznik do uchwały nr 29 Rady Wydziału Fizyki i Astronomii z dn. 15.01.2013 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU FIZYKI i ASTRONOMII

REGULAMIN OBRAD RADY WYDZIAŁU FIZYKI i ASTRONOMII

Nazwa użytkownika