Studia II stopniaWitaj Przyszły Magistrze
Masz już  tytuł zawodowy  licencjata  lub inżyniera? Przyjdź do nas na studia stacjonarne  II stopnia na kierunku fizyka. Po ich ukończeniu uzyskasz tytuł magistra fizyki. Jakie specjalności oferujemy?

Może z utęsknieniem zerkasz w niebo i myślisz o astronomii ale obawiasz się, że po niej nie znajdziesz pracy? Pomyśleliśmy o tym tworząc specjalność astrofizyka komputerowa. W  trakcie studiów  będziesz mógł  nie tylko pogłębiać swoją wiedzę astronomiczną ale szczegółowo zapoznasz  się z metodami komputerowymi poszukiwanymi na rynku pracy.  Czytaj więcej o studiach na  astrofizyce komputerowej.
Interesuje Cię fizyka i lubisz pracować z komputerem? W ramach specjalności fizyka komputerowa nie tylko uzyskasz gruntowną wiedzę z  fizyki klasycznej i fizyki współczesnej ale również  zapoznamy Cię z zastosowaniami informatyki we współczesnej nauce, technice i przemyśle. W trakcie studiów nauczysz się opisywania, modelowania i wykonywania symulacji komputerowych zjawisk fizycznych, interpretacji, przetwarzania i analizy danych oraz zapoznasz się z technikami współpracy komputera z aparaturą badawczą i pomiarową.Czytaj więcej o studiach na Fizyce komputerowej


Jeśli oprócz fizyki lubisz inne przedmioty przyrodnicze. bliskie jest Tobie środowisko naturalne,  interesuje Cię wykorzystanie metod fizyki do badania wpływu człowieka na nie i do jego ochrony, wybierz  specjalność: fizyka środowiska. Specjaliści w dziedzinie ochrony środowiska należą do grupy zawodów przyszłości. Czytaj więcej o studiach na tej specjalności.


Jeśli fascynuje Cię to, że zjawiska fizyczne dają się opisywać językiem matematycznym od makrokosmosu rządzonego prawami ogólnej teorii względności aż do  kwantowego mikroświata, pomyśl o fizyce teoretycznej.  Zobaczysz jak to co obserwują fizycy w swoich eksperymentach uzyskuje interpretację i daje się przewidywać  w ramach różnych teorii fizycznych. Przy okazji doświadczysz jak różnorodne  metody matematyczne stają się posłusznymi narzędziami w Twoich rękach.Więcej o studiach na kierunku fizyka znajdziesz tutaj. Jakie czynniki wpływają na wyniki rekrutacji?Kandydaci na studia przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie punktacji, w której uwzględnia się:
 • wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu,
 • zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego.Kierunek ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia jest:

 • zgodny, gdy jest to ten sam kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia (z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym),
 • pokrewny, gdy jest to kierunek:  astronomia, elektrotechnika, fizyka techniczna, informatyka, matematyka.

Procedura rekrutacyjna:

 • Wykaz dokumentów, które należy złożyć, aby zostać dopuszczonym do postępowania kwalifikacyjnego, terminy oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej podane są na głównej stronie rekrutacji na UZ.
 • Kandydat na studia musi się zarejestrować przy pomocy systemu Rejestracji Elektronicznej. Rejestracja rozpocznie się od 1 czerwca 2014.

TERMINARZ

 1. NABÓR
  • składanie dokumentów:  1.06 - 15.09. 2014
  • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 22. 09. 2014
 2. NABÓR
  • składanie dokumentów (dostarczenie na uczelnię) do 27.09.2014
  • ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia  do 30. 09. 2014
 3. Szczegółowe informacje o rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunku fizyka znajdziesz tutaj.Jeśli masz pytania:pisz  na adres I.Borowczak@wfa.uz.zgora.pl lub dzwoń +68 328 28 78a jeśli jesteś w Zielonej Górze przyjdź do nas

  Dziekanat Wydziału Fizyki i AstronomiiUniwersytet Zielonogórskiul. Prof. Z. Szafrana 4a65-516 Zielona Góra
  CZEKAMY NA CIEBIE!

Nazwa użytkownika