Studia III stopniaWitaj Przyszły Doktorancie!
Kto może zostać przyjęty na studia III stopnia (studia doktoranckie)? Na studia doktoranckie może zostać przyjęta osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera astronomii, fizyki lub dziedzin pokrewnych, z oceną na dyplomie co najmniej dobrą.W jakich dziedzina i dyscyplinach można u nas studiować?W dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinach:
 • fizyka
 • astronomia

Jakie czynniki wpływają na wyniki rekrutacji?Kandydaci na studia przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie punktacji, w której uwzględnia się:

 • wpisany na dyplomie wynik ukończenia  studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • działalność naukową kandydata: wyróżnienie pracy magisterskiej, artykuły naukowe, konferencje itp.
 • zdane egzaminy z języka angielskiego. Uwzględniane są następujące egzaminy: państwowy, First Certificate in English, TOEFL z wynikiem co najmniej 550 punktów, inny porównywalny,
 • zgodności dyscypliny naukowej kandydata z profilem naukowym wydziału,
 • przebieg rozmowy kwalifikacyjnej. Od kandydata oczekuje się gruntownej znajomości wybranej dyscypliny nauki, przedstawienia wyników pracy magisterskiej, a także przedstawiania własnych zainteresowań naukowych.

Jak wygląda rekrutacja na studia doktoranckie?

 1. Wykaz dokumentów, które należy złożyć, aby zostać dopuszczonym do postępowania kwalifikacyjnego, terminy oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej podane są na głównej stronie rekrutacji na UZ.
 2. Kandydat na studia musi się zarejestrować przy pomocy systemu Rejestracji Elektronicznej. Rejestracja rozpocznie się od 1 czerwca 2014.

TERMINARZI  NABÓR

 • Termin składania dokumentów do 16 września 2014 roku.
 • Rozmowa kwalifikacyjna 23 września 2014 roku.
 • Ogłoszenie wyników kwalifikacji oraz listy przyjętych 26 września 2014 roku.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Fizyki i Astronomii znajdziesz tutaj.Jeśli masz pytania:pisz  na adres I.Borowczak@wfa.uz.zgora.pl lub dzwoń +68 328 28 78a jeśli jesteś w Zielonej Górze przyjdź do nas

Dziekanat Wydziału Fizyki i AstronomiiUniwersytet Zielonogórskiul. Prof. Z. Szafrana 4a65-516 Zielona Góra
CZEKAMY NA CIEBIE!

Nazwa użytkownika