Erasmus na WFiA i UZ

W dniach 23-25.1. 2017  Profesor George Jorjadze z Free University of Tbilisi wygłosił  cztery wykłady:
°    Elementary particles and typical scales in high-energy physics
°    String theory and critical dimensions
°    Lorentz transformations and relativistic kinematics
°    Lagrangian, conservation laws, quantization

Profesor Jorjadze był gościem Wydziału Fizyki i Astronomii w ramach programu Erasmus+.  Jego wykłady były adresowane do studentów, doktorantów. Wykład: String theory and critical dimensions.został wygłoszony w ramach seminarium wydziałowego.W roku 2015/16 na Wydziale Fizyki i Astronomii UZ w ramach programu Erasmus+ studiowało dwudziestu studentów z Hiszpanii, Wietnamu, Gruzji, Ukrainy i Grecji. Nasi goście kształcili się na wszystkich trzech stopniach nauczania tworząc międzynarodowe grupy dla których zajęcia zorganizowane były w języku angielskim. Trójka studentów z Hiszpanii spędziła na WFiA cały rok akademicki, zaś pozostali jeden semestr.

        

„Quantum pizza party”
- z udziałem studentów Erasmusa.


 - - - - - - - - - - - - - - - -


Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielnogórskiego aktywnie uczestniczy w programie Erasmus, który jest realizowany na wszystkich trzech poziomach nauczania akademickiego: licencjackim, magisterskim i doktoranckim. Studenci mogą w ramach Erasmusa realizować część obowiązującego na  studiach programu, jak również odbywać praktyki zawodowe.

                         
Krzysztof Dudek i Wiktor Wolak na Malcie                                                                                           Agnieszka Szelecka  w Extremadura University (Hiszpania)

Nazwa użytkownika