PTF Zelona góra


Oddział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa Fizycznego
Zarząd Oddziału:Przewodniczący –  dr hab. Van Cao Long, prof. UZSekretarz, skarbnik – dr Lidia Najder-KozdrowskaCzłonek zarządu – mgr Maria SzylkiewiczSkładki członkowskie w roku 2014:A. osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora: 40 zł; B. osoby posiadające stopień naukowy doktora: 80 zł; C. osoby posiadające stopień naukowy dr hab. lub tytuł profesora: 120 zł; E. uczniowie, studenci i doktoranci przyjmowani po raz pierwszy do PTF, przez dwa lata od chwili przyjęcia: 10 zł. Jak opłacić składkę?http://ptf.net.pl/pl/aktualnosci/informacje-biezace/skladki-czlonkowskie-ptf-za-2014r/Strona Polskiego Towarzystwa Fizycznego:http://ptf.net.pl/Strona Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki SNaFi:http://www.snafi.laohost.net/

Nazwa użytkownika