A- A A+

Wydział Fizyki i Astronomii

Welcome to the Faculty of Physics and Astronomy
Institute of Physics
Institute of Astronomy

Contact

Faculty of Physics and Astronomy

ul. Prof. Z. Szafrana 4a

65-516 Zielona Góra

tel.: 68 328 28 78

fax: 68 328 28 80

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

recruit phd

Our Erasmus+ Partners

На прийняття на навчання можуть претендувати іноземці, згідно нижче представлениями умовами, залежними від наявного громадянства:

І. На таких умовах як поляки, тобто: громадяни країн Європейського Союзу, Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну і Швейцарії ,а також власники карти поляка, які складуть відповідні документи і пройдуть кваліфікаційну процедуру.

II. На інших умовах ніж зобов'язують польських громадян : іноземці,які залишились

Прийняття на навчання на правах ,що зобов'язують польських громадян
1. До прийняття і відбуття навчання ,а також щоб брати участь в наукових дослідженнях і розвиткових роботах на правах польських громадян,призначені:
- іноземці, яким дано дозвіл на оселення на території ПР
- іноземці, що володіють статусом емігранта, наданим в ПР
- іноземці, що користуються тимчасовою охороною на території ПР
- мігруючі працівники, що є громадянами членської держави Європейського союзу, Швейцарської Конфедерації або держави членської Європейської Домовленості про Вільну Торгівлю(EFTA), - сторони угоди про Європейський Господарський(EOG) Простір, тобто Ісландії, Ліхтейнштейну і Норвегії, а також їх члени сімей, якщо мешкають на території ПР
- іноземці, яким на території ПР дано дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейських Спільнот ), тобто Ісландії, Ліхтейнштейну і Норвегії, а також їх члени сімей, якщо мешкають на території ПР
- іноземці, яким на території ПР дано дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейських Спільнот
- іноземці, яким на території ПР дано дозвіл на мешкання на назначений час, у зв'язку з обставиною, про яку мова в ст. 53 параграфів 1 пункту 7, 13 і 14 закони з дня 13 червня 2003 р. про іноземців (Dz. U. з 2006 р. Номер 234, poz. 1694 j.t., з późn. zm.)
- іноземці, яким дано доповнюючу охорону на території РП
- громадяни членських держав Європейського союзу, членських держав EFTA - EOG або Швейцарської Конфедерації і члени іх сімей, що володіють правом постійного перебування.

Згадувані вище іноземці будуть прийняті на навчання в порядку кваліфікаційного права, встановленого для кандидатів з польським громадянством.

Після прийняття на навчання вони матимуть право на клопотання про :
- соціальну стипендію і грошову допомогу
- спеціальну стипендію для неповноцінних осіб
- стипендію ректора для найкращих студентів
- стипендію міністра за досягнення в науці
- стипендію міністра за видатні досягнення і стипендію міністра за видатні спортивні досягнення.

Стипендії і грошова допомога, що надається цим особам, визнаються і виплачуються так як польським громадянам Якщо згадані іноземці беруть участь в організованих вузом платних форм навчання(напр. нестаціонарне навчання, післядипломне навчання, заняття, що супроводжуються в іноземних мовах), тоді несуть оплати за навчання на таких самих умовах і в такому самому розмірі як громадяни Польської Республіки.

2. Незгадувані вище громадяни членських держав Європейського союзу, членських держав EFTA-EOG а також Швейцарії і члени іх сімей, що володіють необхідними фінансовими ресурсами на покриття коштів утримання під час відбуття науки в нашій країні, а також призначені до прийняття і відбуття навчання в польських вузах на правах польських громадян.Тим особам не надається однак право на соціальну стипендію, спеціальну стипендію для неповноцінних осіб і грошової допомоги, тобто до свідчень матеріальної допомоги в соціальному характері.

В разі прийняття їх на навчання на правах що зобов'язують польських громадян, мають вони - так як студенти і докторанти з польським громадянством - право на клопотання про так звані мотиваційні стипендіі ,тобто стипендії для найкращих студентів, за досягнення в науці також за видатні досягнення і за видатні спортивні досягнення)

Ті іноземці мають також альтернативну можливість клопотання про прийняття на навчання та про відбуття його в іншим порядку а також на інших умовах ніж зобов'язують польських громадян.

3. Особи, що володіють важливою Картою Поляка, призначені до прийняття і відбуття навчання:
- на правах що зобов'язують польських громадян,з чим пов'язується право на всі види матеріальної допомоги передбачене для студентів і докторантів з польським громадянством
- у іншому порядку також на інших умовах ніж в ПР, що стосується громадян, при цьому відбуваючи навчання на інших умовах ніж тих,які стосуються польських громадян(напр. як стипендіати польської сторони) , але не можуть вони клопотатися про стипендії, виплачувані вузами з бюджетної дотаціі

Підняття навчання в іншому порядку і на інших умовах ніж тих що зобов'язують польських громадян
Іноземці, не згадані в I частині, піднімають і відбувають навчання в іншому порядку і на інших умовах ніж ті,які зобов'язують польських громадян.
В більшості то:
- громадяни третіх держав
- особи з важливою Картою Поляка, що відмовляються з клопотання про прийняття на правах польських громадян
- громадяни держав членського ЄС, EFTA-EOG і Швейцарії, які вирішили навчатись в Польщі на умовах, що стосуються громадян країн поза Євросоюзом.
Іноземці, що мають закордонний атестат зрілості або диплом, можуть бути прийняті на освіту(навчання) пропустивши умови рекрутування польських громадян. Якщо в кваліфікаційному вступі на визначений факультет вимагаються особливі вміння, то закордонні кандидати мусять володіти такими вміннями.
Іноземці, що будуть прийняті на навчання в іншому порядку і на інших умовах ніж зобов'язують польських громадян, можуть навчатися :
a) як стипендіати польської сторони(польського уряду) - ті стипендії визнає відповідний міністр у справах вищої шкільної освіти на підставі міжнародних угод або Урядової Програми Співробітництва з Полонією і Поляками за Kордоном.
Кандидати на стипендіатів польської сторони реєструються, згідно з постановами міжнародних угод, через польські або закордонні дипломатичні представництва або установи даної країни, відповідальні за ведення академічного обміну із закордоном.
Особи польського походження, що клопочуться про стипендії польської сторони, зявляються до польського консульського відповідного представництва для їх місця проживання
b) як стипендіати висилаючої сторонт (Україна) - ті стипендії визнаються іноземцям, що піднімають навчання як правило на підставі міжнародних угод, через міністерства або установи даної країни (Україна), відповідальні за ведення академічного обміну із закордоном.
Іноземці, дістаючі освіту як стипендіати польської сторони або стипендіати висилаючої сторони, не несуть оплат за навчання
c) без оплати і стипендіальних свідчень.

Про прийняття на навчання на цих фінансових умовах можуть клопотати іноземці, у рамах міжурядових угод або благодійних програм, пропонованих визначеним країнам через польський ряд, за посередництвом відповідних установ даної держави або польських дипломатично-консульських представництв. До цієї категорії належать наприклад власники Карти поляка, які не отримали стипендії Польського Уряду.
Іноземець не несе оплат за навчання, але не отримує також стипендії польського уряду і сам покриває кошти утримання.
d) на принципах відплати.
Висота оплати за стаціонарне навчання на Відділі Фізики і Астрономії Зеленогурського Університету виносить 1500 злотих на семестр. При оплаті за перший рік зобов'язує одноразова оплата(рекрутування) в розмірі 200 зл.
Ректор вузу може знизити оплату або звільнити з неї цілком. Декан виступає до Ректора з просьбою про звільнення з оплати в разі кандидатів,в яких середня оцінка в атестаті зрілості не менша ніж 8.
Навчання,що супроводжується англійською мовою -платне

Scientific cooperation in the years 2016-2020